Hoe kunt u bestanden aanleveren.

P4025
  • Beschrijving
Aanleverspecificaties
Voor uw gemak hebben we vast van de meest voorkomende soorten drukwerk hieronder de maten van de bestanden opgegeven. Wenst u een andere maat, schroom dan niet om de opmaakmaten even op te vragen.

 

 

 

 

 

 

Kleurschema:
Gelieve uw bestanden steeds aan te leveren in het CMYK-kleurschema. Kleuren die werden aangelegd in het RGB-kleurschema komen meestal niet overeen met kleuren uit het CMYK-kleurschema. De verzadiging van kleuren (saturation) mag in het geheel niet meer dan 240% zijn omdat het anders kan komen tot slechte drukresultaten (bv. vegen). Voor een verzadigd zwart zijn 100% black (K), 50% cyan (C) en 50% magenta (M) voldoende. Bij folders plaatsen wij de eerste pagina als buitenzijde (titelpagina) en de tweede pagina als binnenzijde.

Formaat en marge:
We vragen u om aan het eindformaat een extra rand van 1mm (bij posters 3mm) toe te voegen. Belangrijke informatie, tekst en afbeeldingen moeten tenminste 3mm (bij posters 5mm, bij magazines 7mm) van het eindformaat geplaatst worden. Gelieve uw bestanden zo aan te maken dat ze met het door ons aangegeven formaat overeenkomen. Gelieve daarbij geen gebruik te maken van vouw-, snij- of andere tekens. Technisch gezien kan niet gegarandeerd worden dat op de mm nauwkeurig gevouwen of gesneden wordt. Het kan bijgevolg zijn dat de vouw of snijlijn een mm afwijkt.

Formaten:

·         Gelieve uw bestanden enkel in het mediaformaat aan te leggen.

·         Wilt u uw bestanden uitsluitend aanleveren als JPG, TIFF, of PDF (volgens standaard PDF/X-1a:2001 met kleurprofiel "ISO Coated v2 300% (ECI)*")waarbij alle lettertypen naar krommen zijn geconverteerd.

·         Uw bestanden moeten een resolutie hebben van tenminste 300dpi omdat het anders kan komen tot verlies van kwaliteit. Voor posters is een resolutie van 240dpi voldoende.

 

·         Gepixelleerde afbeeldingen (gebruikte foto´s, logo´s of andere grafische elementen) moeten een resolutie hebben van tenminste 240dpi.

·         Alle bestanden moeten in het CMYK-kleurschema opgeslagen worden.

·         Bij bestellingen die uit verschillende bestanden bestaan (bv. voor- en achterkant), vragen we om de verschillende bestanden in hetzelfde formaat op te slaan en te voorzien van een eenduidige bestandsnaam.

·         Gelieve ons bij magazines de verschillende zijden in aparte bestanden te sturen. We vragen eveneens om die verschillende bestanden eenduidig te benoemen, zodat ze door ons juist kunnen worden geplaatst.

·   

* U kunt het kleurenprofiel downloaden en installeren, zodat u deze kunt instellen bij het aanmaken van uw document. Met eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen.

Overdruk
De functie overdruk wordt vaak gebruikt om tekst sluiten te krijgen op een achtergrond.
Standaard staat de basisinstelling, zodanig dat zwart op overdruk staat, dit dient u ook zo te laten. Handmatig ingestelde overdruk wordt tijdens het drukken niet ondersteund. Om ongewenste drukresultaten te vermijden dient u te controleren of of er geen overdruk elementen aanwezig zijn.

 

Opmerkingen:

·         Bij bestellingen met foutieve of ontbrekende bestanden kan het zijn dat de levertijd langer wordt!

·         Herdukken, zelfs met identieke bestanden kunnen nooit 100% identiek zijn en van mekaar afwijken.

·         Gelieve de bestanden enkel in de door ons aangegeven formaten door te sturen. We vragen om de bestanden slechts in een enkel formaat door te sturen en om niet meer bestanden op te sturen dan nodig.

·         Gelieve verschillende bestellingen van mekaar gescheiden te houden, omdat het anders zou kunnen dat er tijd verloren gaat of zelfs fout gedrukt wordt. Hiervoor kunnen we geen verantwoordelijkheid opnemen.

·         Belangrijke informatielaten we u per e-mail toekomen

Gegevensoverdracht:

Gelieve ervoor te zorgen dat u ons geen bestanden doorstuurt die groter zijn dan 25 MB (ook niet in een gecomprimeerd formaat), aangezien we zulke bestanden niet kunnen verwerken. Wanneer de bestanden foutief zouden zijn, of er iets zou zijn foutgegaan bij de overdracht per e-mail of upload, nemen we met u contact op.

           Om slechts een kant te bedrukken, gelieve ons het bestand slechts een keer te sturen.

           Om voor- en achterkant verschillend te drukken, gelieve ons twee verschillende bestanden te sturen.

           Om voor- en achterkant met hetzelfde bestand te drukken, gelieve ons het bestand twee keer met een andere naam te sturen (bvb. een maal voorkant en een maal achterkant).